ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียน แบบจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (อ่าน 63) 25 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 71) 21 เม.ย. 66
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 245) 10 เม.ย. 66
กำหนดการจัดงานสานสายใย ร่วมใจพัฒนาโรงเรียนวัดพิชัย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 182) 19 ม.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อช่วยปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศฯ (อ่าน 322) 12 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อช่วยปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศฯ (อ่าน 359) 02 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังกัญชาในสถานศึกษา (อ่าน 522) 16 มิ.ย. 65
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ระดับปฐมวัย) (อ่าน 542) 07 มิ.ย. 65
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ระดับขั้นพื้นฐาน) (อ่าน 568) 07 มิ.ย. 65
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) (อ่าน 653) 09 ต.ค. 64
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ระดับปฐมวัย) (อ่าน 1002) 28 ส.ค. 64
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ระดับขั้นพื้นฐาน) (อ่าน 932) 15 ก.ค. 64
คู่มือเข้าสู่ระบบตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1779) 16 เม.ย. 64
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) (อ่าน 893) 02 ม.ค. 64
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1466) 24 มิ.ย. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ระดับปฐมวัย) (อ่าน 1664) 04 พ.ค. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ระดับขั้นพื้นฐาน) (อ่าน 1388) 04 พ.ค. 63
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน Active Learning และ PLC วันที่ 26 ธันวาคม 2562 (อ่าน 1768) 22 ธ.ค. 62
กำหนดการสอบ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1131) 03 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ช่องยูทูป โรงเรียนวัดพิชัย (อ่าน 106) 28 ก.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1653) 18 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2498) 18 พ.ค. 62
ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนวัดพิชัย (อ่าน 1882) 15 พ.ค. 62
รับชมวิดีโอการแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี ปี 2562 (อ่าน 71) 13 ม.ค. 62
คำขวัญวันเด็ก 2562 (อ่าน 1369) 25 ธ.ค. 61
คำขวัญวันครู ปี 2562 (อ่าน 1480) 24 ธ.ค. 61
กำหนดการสอบวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 1034) 07 พ.ย. 61
โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (อ่าน 1146) 07 พ.ย. 61
มาแล้ว? ตารางสอบ O-NET 61 ของน้องๆ ป.6 อ่านก่อน รู้ก่อน! (อ่าน 1262) 29 ก.ย. 61
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 1131) 17 มิ.ย. 60
โรงเรียนวัดพิชัยเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 4691)