ภาพกิจกรรม
โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง โดยสำนักงานเขตบึงกุ่ม เมื่อ 17 มกราคม 2566
นายนันทพงศ์  แก้วศรี  ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม มอบหมาย นางนิฤมล  ภักดี  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นประธานในโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง โดยในกิจกรรมมีการฝึกการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การให้ความรู้เรืองการออมเงิน แก่นักเรียน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดพิชัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,07:44   อ่าน 21 ครั้ง