ปฐมวัย

-ว่าง-
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวันดี โปร่งสุข
คนเลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

-

นางสาวจรูณ ทองศรี
คนเลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

-

นางสาวประภาขวัญ ฉิมเฉิด
คนเลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2