ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 280) 24 มิ.ย. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ระดับขั้นพื้นฐาน) (อ่าน 299) 04 พ.ค. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ระดับปฐมวัย) (อ่าน 361) 04 พ.ค. 63
คู่มือเข้าสู่ระบบตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนทีี่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 768) 28 มี.ค. 63
โรงเรียนวัดพิชัยเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1509) 19 ม.ค. 63
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน Active Learning และ PLC วันที่ 26 ธันวาคม 2562 (อ่าน 486) 22 ธ.ค. 62
กำหนดการสอบ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 447) 03 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ช่องยูทูป โรงเรียนวัดพิชัย (อ่าน 52) 28 ก.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1271) 18 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 599) 18 พ.ค. 62
ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนวัดพิชัย (อ่าน 672) 15 พ.ค. 62
รับชมวิดีโอการแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี ปี 2562 (อ่าน 57) 13 ม.ค. 62
คำขวัญวันเด็ก 2562 (อ่าน 823) 25 ธ.ค. 61
คำขวัญวันครู ปี 2562 (อ่าน 960) 24 ธ.ค. 61
กำหนดการสอบวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 592) 07 พ.ย. 61
โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (อ่าน 644) 07 พ.ย. 61
มาแล้ว? ตารางสอบ O-NET 61 ของน้องๆ ป.6 อ่านก่อน รู้ก่อน! (อ่าน 760) 29 ก.ย. 61
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 665) 17 มิ.ย. 60