ภาพกิจกรรม
บริษัทยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด มอบอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2566
นางสาวเตียงคำ  เตโช  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัย  มอบหมายให้นายภัทระ  นาชัยฤทธิ์  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จากตัวเแทนบริษัทยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด  ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,16:03   อ่าน 43 ครั้ง